AUTENTIFICARE DOCUMENTE

Notarul public întocmește și autentifică înscrisuri autentice notariale în forma și în condițiile stabilite prin Legea Nr. 36/1995. Autentificarea acestora

DIVORȚURI ȘI PARTAJE

Divorțul în legislația actuală românească poate fi de competența notarului public în condițiile în care soții ajung la o înțelegere

LEGALIZĂRI, CERTIFICĂRI, DUPLICATE

Dintre procedurile notariale comune, amintim: legalizarea copiilor de pe înscrisuri, legalizarea traducerilor și semnăturilor, eliberare duplicate etc. Sumarul altor proceduri

PROCURI

Prin procura notarială puteți împuternici o altă persoană, numită mandatar, să încheie unul sau mai multe acte juridice în numele

CONTRACTE DIVERSE

Contractul este definit de art. 1166 al noului Cod civil român şi de doctrină ca fiind un acord de voinţe dintre două sau

DECLARAȚII

Uneori, pentru ca o declaraţie pe proprie răspundere să fie valabilă juridic, legea impune ca ea să fie încheiată în