AUTENTIFICARE DOCUMENTE

AUTENTIFICARE DOCUMENTE

Notarul public întocmește și autentifică înscrisuri autentice notariale în forma și în condițiile stabilite prin Legea Nr. 36/1995.

Autentificarea acestora se face de către notar cu respectarea următoarelor principii:

  1. stabilirea identității părților;
  2. exprimarea consimțământului acestora cu privire la conținutul actului;
  3. semnătura acestora și data înscrisului.