DIVORȚURI ȘI PARTAJE

DIVORȚURI ȘI PARTAJE

Divorțul în legislația actuală românească poate fi de competența notarului public în condițiile în care soții ajung la o înțelegere amiabilă.

Unul dintre elementele de noutate aduse de codul civil, a fost acela ca divortul nu mai este deferit in totalitate instantei de judecata, oferind partilor posibilitatea sa desfaca casatoria si pe cale administrativa sau prin procedura notariala.

Divorțul prin acordul soților poate fi constatat de notarul public și în cazul în care există copii minori născuți din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptați.

Acordul trebuie să se realizeze cu privire la numele de familie purtat după divorț, iar în cazul existenței copiilor minori, exercitarea autorității părintești de către ambii părinți, stabilirea locuinței copiilor după divorț, modalitatea de păstrare a legăturilor personale dintre părintele separat și fiecare dintre copii, precum și stabilirea contribuției părinților la cheltuielile de creștere, educare, învatățătură și pregătire profesională.

Încetarea coproprietății prin partaj poate fi cerută oricând, afară de cazul în care partajul a fost suspendat prin lege, act juridic ori hotărâre judecătorească.
Convențiile privind suspendarea partajului nu pot fi încheiate pentru o perioadă mai mare de 5 ani. În cazul imobilelor, convențiile trebuie încheiate în formă autentică și supuse formalităților de publicitate prevăzute de lege.