PROCURI

PROCURI

Prin procura notarială puteți împuternici o altă persoană, numită mandatar, să încheie unul sau mai multe acte juridice în numele dvs. De exemplu, îl puteți împuternici pe mandatar să vă reprezinte la notariat pentru vânzarea unui imobil, la dezbaterea succesiunii, în fața instanței sau a unei instituții bancare etc.

Ca să evitați orice eventuală așteptare la sediul biroului nostru, vă recomandăm să vă programați în prealabil la numerele afișate pe site sau prin e-mail. De asemenea, puteți să ne trimiteți prin e-mail actele scanate, astfel încât să veniți la notariat doar pentru a semna și ridica procura.

Acte necesare1) pentru procură

  • actul de identitate al părții care face împuternicirea2) (mandant), în original.;
  • copia actului de identitate al părții împuternicite3) (mandatar) sau datele acestuia de identificare

Note:

1) Pe lângă actele menţionate mai sus, în funcție de obiectul procurii, pot fi solicitate și alte documente;

2) Partea care face împuternicirea trebuie să se prezinte personal la notariat în toate cazurile;

3) Persoana împuternicită (mandatarul) nu este necesar să se prezinte la biroul notarial.