LEGALIZĂRI, CERTIFICĂRI, DUPLICATE

LEGALIZĂRI, CERTIFICĂRI, DUPLICATE

Dintre procedurile notariale comune, amintim: legalizarea copiilor de pe înscrisuri, legalizarea traducerilor și semnăturilor, eliberare duplicate etc.

Sumarul altor proceduri notariale:

 1. legalizarea copiilor de pe înscrisuri;
 2. efectuarea și legalizarea traducerilor;
 3. certificarea etapelor procedurale ale licitațiilor și/sau ale rezultatelor acestora;
 4. certificarea unor fapte;
 5. legalizarea semnăturilor de pe înscrisuri, a specimenelor de semnătură, precum și a sigiliilor;
 6. darea de dată certă înscrisurilor;
 7. primirea în depozit a bunurilor, a înscrisurilor și a documentelor prezentate de părți, precum și a sumelor de bani, a altor bunuri, înscrisuri sau documente găsite cu ocazia inventarului succesoral, în limita spațiului și utilităților de care dispune biroul notarial;
 8. actele de protest al cambiilor, al biletelor la ordin și al cecurilor;
 9. eliberarea de duplicate de pe actele întocmite;
 10. activități fiduciare, în condițiile legii;
 11. numirea, în cazurile prevăzute de lege, a custodelui sau a curatorului special;
 12. înregistrarea și păstrarea, în condițiile legii, a amprentelor dispozitivelor speciale de marcat;